Pogosto zastavljena vprašanja

 • Kaj je inteligenca?
  Inteligenca je intelektualna sposobnost reševanja novih in zapletenih situacij, sposobnost učenja iz izkušenj, sposobnost prilagajanja, sposobnost pravilnega sklepanja povezav in razmerij, ki na pomagajo reševati nove probleme in s pomočjo katerih se v danih situacijah orientiramo. Verjetno je najpomembnejša in zagotovo najbolj preučevana izmed vseh človekovih sposobnosti, ki jih priznava sodobna psihologija. Inteligenčni količnik – IQ, je način merjenja inteligence.
 • Kaj je inteligenčni količnik (IQ)?
  Inteligenčni količnik (IQ) je število, ki opisuje inteligenco posameznika v primerjavi z ostalo populacijo.
 • Kakšen je povprečen IQ?
  1. nad 140: genialna inteligenca – absolutne lastnosti za kreativne dejavnosti, določajo smer učenja za druge (0,2 %)
  2. do 140: izjemno visoka inteligenca – izredne lastnosti za kreativne dejavnosti, odlični vodje ali specialisti (2,8 %)
  3. do 130: visoko nadpovprečna inteligenca – z lahkoto dokončajo univerzitetni študij, lahko dosežejo izjemne rezultate v kreativnih ali vodstvenih dejavnostih (6 %)
  4. do 120: nadpovprečna inteligenca – zaključijo univerzitetni študij, z dobrimi delovnimi navadami, lahko dobijo zelo dobro službo (12 %)
  5. do 110: visoko povprečna inteligenca – univerzitetni študij zaključi s težavami, z vztrajnostjo in trdim delom lahko osebe na tej ravni dosežejo prejšnjo kategorijo (25 %)
  6. do 100: povprečna inteligenca – oseba je zmožna opraviti maturo, v srednjem delavskem razredu (25 %)
  7. do 90: rahlo podpovprečna inteligenca – zaključijo osnovnošolsko izobrazbo in so dobri ročni delavci (10 %)
  8. do 80: mejna nizka inteligenca – osnovnošolsko izobrazbo zaključijo s težavo, uspešni v posebnih šolah
  9. do 70: bedaki, nizka inteligenca – z dobrim vodenjem zaključijo posebno šolo (6,8 %)
  10. do 50: bebci, srednja stopnja nizke inteligence – niso se zmožni naučiti, vendar izurijo navade, tako da so samozadostni (2 %)
  11. do 20: idioti, hujša nizka inteligenca – niso se zmožni ne naučiti ne izuriti (0,2 %)
 • Zakaj je ta IQ test boljši od drugih?
  Ker lahko na podlagi številnih, ki so test že opravili, veliko natančneje izmeri IQ v primerjavi z drugimi IQ testi.