Pogoji za uporabo IQ-test.eu in lokalnih različic IQ-test.eu (PIQeu) storitev (sl)


Pogoji poslovanja urejajo razmerje med Administratorjem si.iq-test.eu (in lokalnimi iq-test domenami) in Uporabnikom si.iq-test.eu (in lokalnimi iq-test domenami).

1. Posebnosti projekta si.iq-test.eu in osnovne definicije

I&Q GROUP, spol. s r.o. z registrirano poslovalnico v Praha, Troilova 12, poštna številka: 108 00, davčna številka podjetja: 27488268, registriran v trgovinskem registru, ki ga vodi občinsko sodišče Hradec Kralove v poglavju C, vloga 21977, (v nadaljevanju samo "Administrator"), upravlja internetni projekt si.iq-test.eu (v nadaljevanju samo "IQeu"), kjer lahko obiskovalci (v nadaljevanju samo "Uporabnik") ugotovijo svoj IQ in IQ njihove države.
Osnovne definicije:
IQ = inteligenčni kvocient (kvocient = razmerje, delež) je inteligenčni indeks, z običajno razdelitvijo s povprečjem 100 in standardno deviacijo 15
Test = kombinacija nalog in možnih vrst vprašanj, kjer je le ena najbolj pravilna logična rešitev. Testi lahko ocenijo različne IQ-je (naravno inteligenco, numerično inteligenco, 3D, itd.) in so združeni v eno IQ vrednost, ki je tem bolj natančna tem več testov je izpolnil Uporabnik.
Pogoji uporabe storitev si.iq-test.eu (v nadaljevanju samo "PIQeu") = pogoji, ki opredeljujejo pravice in dolžnosti subjekta, ki sodeluje pri IQeu (Administrator in Uporabniki). Posodobljena različica PIQeu je dosegljiva na URL http://si.iq-test.eu/pogoji-za-uporabo/. Administrator si pridržuje pravico do spremembe PIQeu in sprememba velja od dneva objave na zgoraj omenjeni spletni strani.
Administrator = subjekt, ki skrbi za nemoteno delovanje strežnika in aplikacij, potrebnih za posredovanje IQeu
Uporabnik = obiskovalec, ki izpolni test ali nekdo, ki se registrira v sistem

2. Pravice in dolžnosti sodelujočih subjektov

Administrator:

 • Ima pravico kontaktirati Uporabnika kadarkoli, na kakršenkoli način v zvezi z zadevo
 • Ima pravico do določitve posameznih pogojev za ostale subjekte, ki sodelujejo pri IQeu
 • Ima pravico, da začasno izloči kateregakoli Uporabnika, brez razloga

Uporabnik:

 • Ima pravico do kontaktiranja Administratorja IQeu.
 • Ima pravico, da razglasi konec delovanja v IQeu, brez razloga.
 • Se zavezuje, da upošteva veljavne pogoje PIQeu.
 • Po plačilu ima Uporabnik pravico, da izve rezultate in v primeru, da je rezultat zavrnjen, ima pravico, da naveže stike z Administratorjem in zahteva pomoč, toda nima pravice, da zahteva nadomestilo.
 • S posredovanjem osebnih podatkov daje Uporabnik Administratorju pravico, da slednji vnese njegove/njene podatke v podatkovno bazo in se osebni podatki uporabijo za navezovanje stikov z Uporabnikom. Administrator zagotavlja, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in da bodo na zahtevo odstranjeni iz podatkovne baze. Uporabnik se z registracijo ali izpolnitvijo testa strinja s to izjavo.

3. Sodelovanje posameznih subjektov pri IQeu

Administrator:

 • Sodeluje pri IQeu od začetka pa do konca ali dokler ne preda IQeu drugemu subjektu.
 • Nadzoruje upoštevanje PIQeu in ugotavlja posledice iz morebitne neuspešnosti.

Uporabnik:

 • Začne s sodelovanjem pri IQeu z izpolnitvijo testa ali z registracijo.
 • Se lahko kadarkoli prijavi za prejemanje informacij preko vnosa svojega elektronskega naslova med registracijo.
 • Lahko kadarkoli zaključi svojo udeležbo v IQeu.

4. Odgovornost posameznih subjektov

Subjekti, ki sodelujejo pri IQeu so odgovorni le za zadeve, na katere lahko vplivajo s svojimi dejanji.
Administrator:

 • Je odgovoren za upoštevanje PIQeu.
 • Ni odgovoren za plačilno sposobnost Uporabnika.

Uporabnik:

 • Je odgovoren za upoštevanje PIQeu.

5. Plačilni sistemi

Plačilne sisteme posreduje Administrator. Plačilni sistemi in cena za rezultate so določeni glede na izbrano lokacijo, ki jo Uporabnik izbere po izpolnitvi testa. Če izbere Uporabnik drugo lokacijo od lokacije, kjer se trenutno nahaja, po vsej verjetnosti sploh ne bo imel dostopa do rezultatov.
Seznam držav, plačilnih načinov in cen:

si.iq-test.eu: 7 USD

6. Varstvo osebnih podatkov, avtorske pravice

V času sodelovanja pri projektih IQeu, se lahko izmenjajo osebni podatki (ime in priimek, naslov, telefon, e-naslov, identifikacijska št. (IČO) itd.). Ti osebni podatki so zaupni in samo subjekti, ki so vključeni v teh izmenjavah, imajo dostop do njih. Obe stranki se zavezujeta, da ne posredujeta osebnih podatkov tretjim osebam v kakršnikoli obliki (npr. natis, elektronska oblika, itd.), razen različnih statističnih povzetkov, ki jih ni mogoče povezati s konkretno osebo. Prav tako si Administrator IQeu pridržuje pravico do izvedbe analize vedenja ostalih subjektov vključenih v IQeu in jih posreduje tretjim osebam izključno v obliki statističnih podatkov, ki jih ni mogoče povezati s konkretno osebo.

7. Podpora

Poslovni kontakt:
E-pošta:
Tehnična pomoč:
E-pošta:
Administrator IQeu bo po pisnem zahtevku posameznega subjekta izvedel vsa finančno sprejemljiva dejanja za odstranitev vseh osebnih podatkov ustreznega subjekta.
Posodobljeno in izdano 24. decembra 2006
Ti pogoji stopijo v veljavo 24. decembra 2006
(oz. takoj, ko nastopi nova registracija v sistemu ali z izpolnitvijo testa)
Natisnil I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006