Trenutno razpoložljivi testi

Test je namenjen za preverjanje I.Q.-ja – 2D slike
2D slike...

Test je sestavljen iz nalog za preverjanje vašega logičnega mišljenja na osnovi ploščinskih geometrijskih elementov – v nalogah se pojavi geometrijsko seštevanje in odštevanje, deformacija, rotacija… Podobne naloge so včasih vključene v sprejemne teste, I.Q. teste in natečaje za nekatere pozicije. Naloge za odnose med geometrijskimi elementi spadajo med znanja in spretnosti, ki jih lahko trenirate, ampak niso preveč odvisne od izobraženja in socialnega okolja.

Vpeljava testa

Inteligencija števil
Številke...

Numerični testi ugotavljajo vašo sposobnost reševanja matematičnih problemov, sposobnost dela s številkami in sposobnost matematičnega razmišljanja na splošno. Testi so namenjeni vadenju in preizkušanju testirančevih spretnosti pri seštevanju, odštevanju, množenju, potenciranju, delu z matematičnimi zaporedju itd. Podobne naloge včasih vključijo v sprejemne izpite, psihološka testiranja in druge selekcijske procese. Numerično razmišljanje se z vajo lahko izboljša, a ni odvisno od stopnje izobrazbe, socialnega okolja ali starosti.

Vpeljava testa